Vízkezelés

Az ipari vízkörök, hűtővizek, a párásítók, légtechnikai vagy klimaberendezések, kazántápvizek bakteriális vagy algás, esetleg gombás fertőzése elkerülhető a helyesen kiválasztott biocid adagolásával.

Terméknév Hatóanyag Megjelenés
Acticide 14 Tömény CIT/MIT készítmény Tiszta, színtelen
– sárga folyadék
Acticide MV 14 Tömény CIT/MIT készítmény, bivalens fémionokat nem
tartalmaz
Színtelen- sárga folyadék
Acticide MV Vizes CIT/MIT készítmény, bivalens fémionokat nem
tartalmaz
Tiszta, színtelen ,
enyhén sárgás
folyadék
Acticide LG Sószegény, vizes CIT/MIT
készítmény, nitrátot és bivalens fémionokat nem tartalmaz
Tiszta, színtelen
folyadék
Acticide MBS MIT/BIT készítmény, nitrátot és bivalens fémionokat nem
tartalmaz
Tiszta, sárgás
színű folyadék
Acticide MBL MIT/BIT és bronopol, bivalens fémionokat nem tartalmaz Drapp színű
diszperzió
Acticide MB MIT/BIT készítmény, igen alacsony sótartalommal, nitrátot és változó vegyértékű bivalens fémionokat nem tartalmaz Tiszta, sárgás
színű folyadék
Acticide LA CIT/MIT és bronopol tartalmú
készítmény, nitrátot és változó vegyértékű fémionokat nem tartalmaz
Tiszta, színtelen
folyadék
Acticide LA 0614 CIT/MIT és bronopol tartalmú készítmény, változó vegyértékű fémionokat nem tartalmaz Tiszta, színtelen
folyadék
Acticide L Bronopol Kristályos, enyhén
sárgás színű por
Acticide L 10 Bronopol készítmény, szerves
oldószert nem tartalmaz
Tiszta, színtelen
folyadék
Acticide L 30 Bronopol glikolos oldata Tiszta, színtelen
folyadék
Acticide F(N)  HMU tartalmú formaldehid
donor
Tiszta, színtelen,
enyhén sárgás
színű folyadék
Acticide FI(N) CIT/MIT és formaldehiddonor,
bivalens fémionokat nem
tartalmaz
Tiszta, színtelen
folyadék
Acticide FS(N) CIT/MIT és formaldehiddonor
t artalmú készítmény, változó vegyértékű fémionokat nem tartalmaz
Tiszta, színtelen,
-sárgás folyadék
Acticide GDA 24 Glutáraldehid származék Tiszta, színtelen,
-sárgás folyadék
Acticide GDA 50 Tömény glutáraldehid
készítmény
Tiszta, színtelen,
-sárgás folyadék
Acticide PHB 20 Polihexametilén-biguanid
vizes oldata
Tiszta, enyhén
opálos, sárgás
folyadék
Acticide OTW OIT vizes, oldószermentes
emulziója
Fehér emulzió
Acticide OTW 8 OIT vizes, oldószermentes
emulziója
Fehér emulzió

Használják biztonságosan a biocidokat.

Felhasználás előtt olvassák el a termékismertetőt és a biztonsági adatlapot.

CIT= 5-klór-2-metilizotiazolin-3-on
MIT= 2-metilizotiazolin-3-on
HMU= hidroxi-metil-ureid
BIT= benzizotiazolinon
Bronopol= 2-bróm-
2-nitropropán-1,3-diol
OIT= 2-oktilizotiazolin-3-on