A-plus

Home/A-plus

Az A+ besorolás: 2012. január 1-jétől a forgalomba hozott új építési termékek, festékek VOC-kibocsátás-osztályozását- bevezették Franciaországban, amely később egyre inkább terjed az EU-n belül is. Az új címkézés célja a fogyasztó tájékoztatása a VOC kibocsátás arányairól a bevonat száradás utáni helyzetében is.
Az A + nagyon alacsony kibocsátású terméket jelöl. A 4 kibocsátási szint szerinti besorolás tizenegy illékony szennyező komponensre vonatkozik (aldehidek, aromások, tetraklóretilén,2-butoxietanol, stb). A beltéri levegőben lévő illékony anyagok kibocsátásának szintje, belélegzéssel járó toxicitási kockázat, az A + festéknél nagyon alacsony kibocsátású, legkevésbé veszélyes terméket jelöl.